Informatii Publice


Data publicarii anuntului 17.11.2023


ANUNT PUBLIC 
SC Octano Downstream SRL, titular al proiectului "Construire stație mixtă de distribuție carburanți, instalare Skid GPL, totem, amenajare platformă spălătorie auto neacoperită, branșament utilități, împrejmuire, amenajare acces la drumul public" anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire stație mixtă de distribuție carburanți, instalare Skid GPL, totem, amenajare platformă spălătorie auto neacoperită, branșament utilități, împrejmuire, amenajare acces la drumul public", propus a fi amplasat în Comuna Munteni, Tarla 147, Parcela 1140/4/3, județul Galati, Cartea Funciară nr. 100494. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări Acordul de mediu Proiect decizie etapă de încadrare. Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului".Data publicarii anuntului 13.06.2023


ANUNT PUBLIC 
PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE ÎN INCINTA PUNCTELOR DE LUCRU STAȚII DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI OCTANO DOWNSTREAM


Data publicarii anuntului 01.04.2023


ANUNT PUBLIC 
Prin prezenta, SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Tipografilor nr.31A,sector 1,reprezentata de Popa Alexandru Ioan - Reprezentant Legal,in calitate de detinator al Autorizatiei de Mediu nr. 88/11.07.2022 eliberata de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Teleorman pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul al carburantior  pentru autovehicule la punctul de lucru Statie mixta distributie carburanti din comuna Orbeasca,sat Orbeasca de Sus,Sos.Alexandriei nr.167,judet Teleorman,ca urmare a obligatiei prevazute de art.26 alin 1 HG 878/2005 comunicam publicului interesat ca la sfarsitul trimestrului 01.01.2023-31.03.2023,in urma desfasurarii activitatii nu s-au inregistrat poluari accidentale sau alte evenimente care ar fi putut sa afecteze protectia mediului.


Data publicarii anuntului 30.01.2023


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC Octano Downstream SRL
SC Octano Downstream SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, imprejmuire, amenajare acces la drumul public si bransament utilitati” propus a fi amplasat in Comuna Paulesti, Satul Gageni, Tarla 1, Parcela Cc4, Judet Prahova, numar cadastral 30010. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si la sediul SC Octano Dowsntream SRL, Strada Tipografilor, nr. 31 A, Etaj 1, Biroul nr. 1, Sector1, Bucuresti, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.


Data publicarii anuntului 03.01.2023


ANUNT PUBLIC
Prin prezenta, SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Tipografilor nr.31A,sector 1,reprezentata de Popa Alexandru Ioan - Reprezentant Legal,in calitate de detinator al Autorizatiei de Mediu nr. 88/11.07.2022 eliberata de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Teleorman pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul al carburantior  pentru autovehicule la punctul de lucru Statie mixta distributie carburanti din comuna Orbeasca,sat Orbeasca de Sus,Sos.Alexandriei nr.167,judet Teleorman,ca urmare a obligatiei prevazute de art.26 alin 1 HG 878/2005 comunicam publicului interesat ca la sfarsitul trimestrului 01.10.2022-31.12.2022,in urma desfasurarii activitatii nu s-au inregistrat poluari accidentale sau alte evenimente care ar fi putut sa afecteze protectia mediului.


Data publicarii anuntului 28.12.2022


ANUNT PUBLIC
SC Octano Downstream SRL,cu sediul în București,Str.Tipografilor nr.31A, sector 1,anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizației de mediu pentru activitatea comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate,întreținerea și repararea autovehiculelor, desfășurată în orașul Zărnești, str.Mare nr.449,județ Brașov. Observațiile publicului se primesc zilnic, în scris,la sediul APM Brasov,str.Politehnicii nr.3,pe toată durata derulării procedurii.


Data publicarii anuntului 09.11.2022


ANUNT PUBLIC
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul în București, str. Tipografilor, nr. 31A, birou 1, etaj 1, sector 1, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire stație mixtă distribuție carburanți, instalare SKID GPL, totem, platformă spălătorie auto neacoperită, împrejmuire, racorduri la utilități și amenajare acces la drum public, propus a fi amplasat în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș, nr.119, județul Neamț. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din municipiul Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00–16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.


Data publicarii anuntului 14.10.2022


ANUNT PUBLIC
”Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC OCTANO DOWNSTREAM SRL,cu sediul în București, str. Tipografilor, nr. 31A, birou 1, etaj 1, sector 1 - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire stație mixtă distribuție carburanți, instalare SKID GPL, totem, platformă spălătorie auto neacoperită, împrejmuire, racorduri la utilități și amenajare acces la drum public, propus a fi amplasat în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 119, județul Neamț. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5 şi la sediul titularului SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul în București, str. Tipografilor, nr. 31A, birou 1, etaj 1, sector 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5, din Piatra Neamț.


Data publicarii anuntului 13.10.2022


ANUNT PUBLIC
„SC Octano Downstream SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, bransament utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public, propus a fi amplasat in Comuna Munteni, Tarla 147, Parcela 1140/4/3, judetul Galati, numar cadastral 100494. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2022 si la SC Octano Downstream SRL, Str. Tipografilor, nr. 31 A, etaj 1, Biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.”


Data publicarii anuntului 01.10.2022


ANUNT PUBLIC
 Prin prezenta, SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Tipografilor nr.31A,sector 1, reprezentata de Popa Alexandru Ioan - Reprezentant Legal, in calitate de detinator al Autorizatiei de Mediu nr. 88/11.07.2022 eliberata de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Teleorman pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul al carburantior  pentru autovehicule la punctul de lucru Statie mixta distributie carburanti din comuna Orbeasca,sat Orbeasca de Sus,Sos.Alexandriei nr.167,judet Teleorman,ca urmare a obligatiei prevazute de art.26 alin 1 HG 878/2005 comunicam publicului interesat ca la sfarsitul trimestrului 11.07.2022-01.10.2022,in urma desfasurarii activitatii nu s-au inregistrat poluari accidentale sau alte evenimente care ar fi putut sa afecteze protectia mediului.


Data publicarii anuntului 23.09.2022


ANUNT PUBLIC
”S.C. OCTANO DOWNSTREAM SRL, titular al proiectului "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI,  INSTALARE  SKID GPL, TOTEM , AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPRJEMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC" propus a se realiza in com Oituz, sat. Oituz, str. Principala nr. 23A, jud. Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Potectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.”


Data publicarii anuntului 07.09.2022


ANUNT PUBLIC
”S.C. OCTANO DOWNSTREAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, INSTALARE SKID GPL, TOTEM , AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPRJEMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC" propus a se realiza in sat Oituz, com. Oituz, str. Principala nr. 23A, jud. Bacau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primsc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.”


Data publicarii anuntului, 01.07.2022


ANUNT PUBLIC
”Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in categoria activitatilor cu impact potential semnificativ pentru care nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare  a impactului asupra mediului pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, INSTALARE SKID GPL, TOTEM, BRANSAMENT UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC", propus a fi amplasat in Localitatea Roznov,  jud.Neamt, str.Tineretului, nr. 562A, CF 56023.
Prezentul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare intermende 10 zile de la data publicarii prezentului anunt ”


Data publicarii anuntului, 21.06.2022


ANUNT PUBLIC
”SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, MAGAZIN, COPERTINA, SKID GPL, TOTEM, AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPEJMUIRE, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, MAGAZIN, COPERTINA, SKID GPL, TOTEM, AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPEJMUIRE, propus a fi amplasat în orasul Zarnesti, strada zona Ogorele, FN, numar cadastral 116515, numar carte funciara 116515, judet Brasov. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.”


Data publicarii anuntului, 16.05.2022


ANUNT PUBLIC
SC OCTANO DOWNSTREAM SRL titular al proiectului OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, INSTALARE SKID GPL, TOTEM, AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC, propus a fi realizat in judetul Brasov, Municipiul Sacele, str. Zizinului, nr.25, identificat prin CF 100163 si numar cadastral 100163, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite, pentru proiectul OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, INSTALARE SKID GPL, TOTEM, AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC propus a fi amplasat judetul Brasov, Municipiul Sacele, str. Zizinului, nr.25, identificat prin CF 100163 si numar cadastral 100163. Proiectul deciziei de incadrare revizuite si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare revizuite in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM BRASOV.


Data publicarii anuntului, 13.05.2022


ANUNT PUBLIC
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, cu modificări și completări, SC OCTANO DOWNSTREAM SRL cu sediul în localitatea Bucuresti, str. Tipografilor nr31a, sector 1, depune la A.P.M. Teleorman, documentaţia necesară obținerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea/activitățile:
• Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (cod CAEN- 4730) ;
Desfășurată în localitatea Orbeasca de sus, judetul Teleorman. Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de mediu pot fi consultate la sediul APM Teleorman, zilnic între orele 8.00 - 16.00 luni - joi / 8.00- 14.00 vineri. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria , str. Dunării, nr.1.


Data publicarii anuntului, 03.05.2022


ANUNT PUBLIC
“ SC Octano Downstream SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu aPlanului Urbanistic Zonal “Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, bransament utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public” modificat, cu amplasamentul în comuna Munteni , Tarlaua 147, Parcela 1140/4/3, Judetul Galati. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:
- în conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat,
- planul modificat nu intră sub incidenţa art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Draftul deciziei etapei de încadrare revizuite se află postat pe site-ul A.P.M. Galaţi http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări"Avizul de mediu"Decizii etapă de încadrare”


Data publicarii anuntului, 20.04.2022


“ SC Octano Downstream SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal “Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL , totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, bransament utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public” modificat, cu amplasamentul încomuna Munteni , Tarlaua 147, Parcela 1140/4/3, Judetul Galati . Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:
în conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat, planul modificat nu intră sub incidenţa art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completăriprin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Observaţiile publicului se vor primi prin e-mail la sediul APM Galaţi, la adresa office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.”


Data publicarii anuntului, 15.10.2021


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, titular al proiectului „Construire stație mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, Totem, branșamente utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public”, propus a se realiza in comuna Dofteana, localitatea Dofteana, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvata. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, din strada Oituz, nr. 23, Cod 600266 in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 și vineri între orele 8 -14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul intersat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau“


Data publicarii anuntului, 11.10.2021


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Tipografilor , nr. 31 A, Sector 1, titular al proiectului “STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURNATI, INSTALATIE SKID GPL, TOTEM, AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC ‘’ propus a fi amplasat in localitatea Hideaga, nr. cad. 54972, jud. Maramures, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures in zilele de luni – joi intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmmm.anpm.roPublicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures.“


Data publicarii anuntului, 05.10.2021


“ OCTANO DOWNSTREAM S.R.L. titular al proiectului “Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, bransamente utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul “Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, bransamente utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public” propus a fi amplasat in Municipiul Sacele, str. Zizinului F.N., judetul Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str Politehnicii nr . 3, in zilele de Luni-Joi intre orele 8.00-16.30 si Vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.


Data publicarii anuntului, 04.10.2021


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Tipografilor , nr. 31 A, Sector 1, xanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul ‘’ STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURNATI, INSTALATIE SKID GPL, TOTEM, AMENAJARE PLATFORMA SPALATORIE AUTO NEACOPERITA, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC ‘’ propus a fi amplasat in localitatea Hideaga, nr. cad. 54972. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramures, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, in zilele de luni – joi intre orele 8 -16.30 si vineri intre orele 8-14.00, si la sediul beneficiarului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures.


Data publicarii anuntului, 30.09.2021


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație mixta de distributie carburanti, instalare skid GPL, Totem, branșamente utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public”, propus a se realiza in comuna Dofteana, localitatea Dofteana, Str. Principala, nr. 150. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Bacau, strada Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi , intre orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau”


Data publicarii anuntului, 21.05.2021


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare statie mixta de distributie carburanti - modernizare cabina statie si copertina, skid GPL, totem, platforme incinta, totem, bransamente utilitati, imprejmuire " propus a fiamplasat In orasul Gataia, str. Crisan, nr. 5, judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - APMTimis , din municipiul Timisoara, B-duJ Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis , in zilele de luni - joi mtre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”


Data publicarii anuntului, 03.03.2021


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare statie mixta de distributie carburanti – modernizare cabina statie si copertina skid GPL, totem, platforme incinta, bransamente utilitati, imprejmuire” propus a fi amplasat in orasul Gataia, str. Crisan nr 5, judet Timis. Informatiile publicului privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu rebreanu nr.18-18A, judet Timis si la sediul titularului: Bucuresti, sector 1, str. Tipografilor nr31A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orle 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.”


Data publicarii anuntului, 17.12.2020


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, titular al proiectului – Construire statie mixta distributie carburanti - cabina statie, copertina, skid GPL, spalatorie auto, totem, platforme incinta, bransamente utilitati, imprejmuire, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul - Construire statie mixta distributie carburanti - cabina statie, copertina, skid GPL, spalatorie auto, totem, platforme incinta, bransamente utilitati, imprejmuire, propus a fi realizat in Santana, str. Muncii, FN, (CF nr. 308530), jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”


Data publicarii anuntului, 17.12.2020


“ Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC OCTANO DOWNSTREAM SRL SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, titular al proiectului „Construire Statie mixta de distributie carburanti, Instalare Skid, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, totem, utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public”anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„Construire Statie mixta de distributie carburanti, Instalare Skid, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, totem, utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public”,propus a fi amplasat in comuna Floresti, Sat Floresti, nr. 17C, T17, PA 872, Jud. Prahova . 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


Data publicarii anuntului, 29.10.2020


“ OCTANO DOWSNTREAM SRL titular al proiectului “Extindere retea apa, bransament apa si racord canal”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat propus a fi amplasat pe str. Cetatii nr. 95, orasul Ardud, Judetul Satu Mare. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, Str. Mircea cel Batran nr. 8/B, in zilele de luni –joi intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro. Publicul intresat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


Data publicarii anuntului, 06.10.2020


“OCTANO DOWNSTREAM SRL titular al proiectului “Construire statie mixta de distributie carburanti, instalare SKID GPL, totem, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, bransamente utilitati, imprejmuire, amenajare acces la drumul public”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat propus a fi realizat pe str. Cetatii nr. 95, orasul Ardud, Judetul Satu Mare.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, Str. Mircea cel Batran nr. 8/B, in zilele de luni - joi intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro
Publicul intresat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.Data publicarii anuntului, 05.10.2020


“SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “Extindere retea apa, bransament apa si racord canal” propus a fi amplasat in Ardud, Str. Cetatii, nr. 95, Jud. Satu Mare, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B, in zilele de luni - joi intre orele 10-13, si la sediul proiectantului str. Mioritei, nr. 6, Satu Mare, in zilele de luni- vineri intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare.


Data publicarii anuntului, 04.09.2020


“ SC OCTANO DOWNSTREAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Construire statie mixta distributie carburati – cabina statie, copertina, skid GPL, spalatorie auto, totem, platforme incinta, bransamente utilitati, imprejmuire, propus a fi realizat in Santana, Str. Muncii , FN (CF. nr 308530), jud. Arad.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, Str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului din Bucuresti, Str. Tipografilor, nr. 31A, Sector 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00 – 14.00.